h1

Er det nok at fremsige trosbekendelsen i Islam? Hvad bygger tro på i Islam?

august 17, 2009

Er det nok at fremsige trosbekendelsen i islam? Hvad bygger tro på i islam?

Det er et faktum at der i dag lever millioner af muslimer rundt omkring i verden i forskellige aldre, med forskellige baggrunde, med forskellige nationaliteter og med forskellige opfattelser. Fællespunktet for størstedelen af disse muslimer, er, at de bekender at Islam er den sande religion og at Allah er Skaberen af hele universet.

Det betyder at ikke-muslimer forbinder samtlige muslimers adfærd, tone og moral automatisk med Islam, og dens  hellige bog, Koranen samt med profeten Muhammeds sædvaner (Allahs Fred og Velsignelser være med ham) for at være kernen til al ondskab. Det skyldes fordi 23 årige Ali, som bor på Nørrebro og er muslim, foretager sig noget kriminalitet i Danmark, mens 17 årige Mahmooud, som også er muslim, mener at det er ok at voldtage danske kvinder, fordi det er deres egen skyld når de går uanstændig klædt på. Fælles for disse to fyre, udover at de begge bor på Nørrebro, er at de siger at de er muslimer.

Det skal dog understreges at min hensigt med dette indlæg ikke er at erklære nogen for muslim og ikke-muslim, men derimod at forstå forskellen mellem begreberne, tro og underkastelse, inden for Islam.

Koranen, som blev åbenbaret i Ramadhan måneden til profeten Muhammed (Allahs Fred og vVlsignelser være med ham) opererer med to termer inden for islam: det at tro og det at underkaste sig. Men hvad er forskellen mellem disse to begreber? Hvad vil det sige at man tror eller underkaster sig i Islam?

Der er en stor forskel mellem det at tro og det at underkaste sig i Islam. Det er muligt at et menneske kan tro på noget uden nødvendigvis at underkaste sig det, fordi underkastelse indebærer en lydighed i forhold til det at tro. Dette bekræftes også ud fra betydningen af ordet, Islam, som har sin oprindelse i to ord, ”salam” og ”Istislam” som har samme rod slm. Ordet, salam betyder fred, mens istislam betyder underkastelse, hengivelse og lydighed.

Når man fremsiger den islamiske trosbekendelse, La ilaha ill´Allah, Muhammadun Rasulu Allah, som på dansk betyder: Jeg bevidner at der er ingen anden Gud end Allah og at Muhammed er Allah´s sendebud, så indebærer det også, udover at udtrykke det verbalt, at individet forstår indholdet i selve trosbekendelsen, som bør danne grundlaget for enhver muslims liv.

For flere steder i Koranen, får vi at vide at kristne, jøder og endda polyteister også troede på Allah: ”And verily, if you ask them: “Who created the heavens and the earth?” Surely, they will say: “Allâh (has created them).” Say: “Tell me then, the things that you invoke besides Allâh, if Allâh intended some harm for me, could they remove His harm, or if He (Allâh) intended some mercy for me, could they withhold His Mercy?” Say : “Sufficient for me is Allâh; in Him those who trust (i.e. believers) must put their trust [].” [Sura: Az-Zumar, vers 38]

I ovenstående Quran vers får vi at vide at polyteisterne også havde en tro på at Skaberen af hele Universet var Allah når de blev spurgt om hvem skaberen var, men derimod er det tydeligt at polyteisterne ikke underkastede sig Allah, for hvis det var tilfældet ville der ikke været et problem.

Et andet eksempel kan gives ud fra himmellegemer i universet, som vi kan se, fx solen, månen, stjernerne og usete himmellegemer, er alle under en betingelsesløs underkastelse at de udfører de opgaver, som er pålagt dem. For hvis ulydighed var tilfældet blandt universets himmellegemer, så ville universet være under en stor og ubeskrivelig kaos, som mennesket ikke ville være i stand til at ordne. Fx ser vi tornadoer, eller oplever regnvejr som mennesket ikke kan bekæmpe.

Underkastelse betyder derfor i Islam: lydighed og underkastelse. En muslim fremsiger trosbekendelsen og bevidner at der er ingen Skaber udover Allah og at profeten Muhammed (Allahs Fred og velsignelser være med ham) er Allah´s sendebud, og på denne måde tror vi. Hvis vi så tror så indebærer det også at vi er underlagt Allahs befalinger, påbud og forbud. Dvs. at det i virkeligheden ikke er nok med at tro, som muslim. Det kræver at vi beviser vores tro, hvilket vi gør ved at underkaste os Allahs påbud og forbud. Fx er det en underkastelse når man betaler almisse, det er en underkastelse når man ikke lyver, det er en underkastelse når man ikke er en sladdertaske, det er en underkastelse når man ikke begår hor, tyveri og mange andre ting. Fordi det er nogle forbud, som Allah har ordret enhver muslim at holde sig fra.

Kort sagt så har en muslim opgivet tre løfter til Allah:

1. “And (remember) when your Lord brought forth from the Children of Adam, from their loins, their seed (or from Adam’s loin his offspring) and made them testify as to themselves (saying): “Am I not your Lord?” They said: “Yes! We testify,” lest you should say on the Day of Resurrection: “Verily, we have been unaware of this.” [Sura Al-Araf, vers 172]

2. “And remember Allâh’s Favour to you and His Covenant with which He bound you when you said: “We hear and we obey.” And fear Allâh. Verily, Allâh is All-Knower of that which is in (secrets of your) breasts.” [Sura Al-Maeda, vers 7]

Dvs. at Allah før skabelsen samlede sjælene og rettett appel: først til menneskets sanselige lyster: Oh sanselige lyster, vil I giv mig ed? dernæst spurgte Allah sjælene: Oh sjæle, vil I give mig ed? til sidst spurgte Allah legemerne: Oh legemer, vil I give mig ed? Dernæst spugrte Allah: Har I hørt mig? hvorefter alle svarede: Vi har hørt, og løfterne blev givet og afslutningsvis spurgte Allah påny: Adlyder I? hvorefter mennesket svarede: Vi adlyder.

På denne måde er en muslims 3 ed blev obligatorisk for dem at disse løfter bør komme til udtryk i handlinger, moral og adfærd både indadtil og udadtil,. Derfor er det ikke nok at sige at man er muslim, men ligeledes sætte handling bag sine orde, dvs. underkaste sig Allahs forbud og påbud.

Kilde: visdommensvej.religionblog.dk

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: